FRANCISZEK FABER , Köckeritz – urodził się 3 pażdziernika 1497 roku w Otmuchowie. Pisarz epoki renesansu na Śląsku . Uczeń szkoły św. Jakuba w Nysie za rektora Walentego Krautwalda, następnie latem 1510 roku zapisał się na Uniwersytet Jagielloński. Faber był bardzo wspierany przez magnata śląsko – czeskiego Władysława Borkowicza. W 1520 roku spotykamy Franciszka Fabera na uniwersytecie w Lipsku, gdzie zmienił wyznanie na luteranizm. Żadnej z wyżej wymienionych uczelni nie ukończył. Gorliwy zwolennik reformacji. Był Faber pisarzem cechowym, następnie został pisarzem miejskim w Świdnicy, skąd przeniósł się w 1542 roku na to samo stanowisko do Wrocławia . Tu we Wrocławiu przyjaźnił się z geografem Marcinem Hellwigiem z Nysy, twórcą pierwszej mapy Śląska, to głównie jemu zawdzięcza napisanie „Idylli o rzekach śląskich”, a następnie do poematu „Sobothus sive Silesiae”(Sobótka i Śląsk). Zmarł Faber 19 września 1565 roku we Wrocławiu . Prócz wymienionych wyżej poematów Faber pozostawił po sobie jeszcze kilka epigramatów , a także zbiory przywilejów śląskich, świdnickich i wrocławskich i kronikę dziejów śląskich („Chronikon de rebus Silesiis”) w rękopisie. Potomni jak np. Henelius porównywali może przesadnie jego poezję do góry Sobótki , której to górze kazali przyznawać , że podobnie do jej majestatyzmu wzbija się potężny wiersz Fabera „Aby ludzie w zachwycie milczeli”. Niestety żadna z prac Fabera nie ukazała się drukiem. 

twoj@email.pl
Tytuł
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

copyright: Adrian Dwornicki 
2020

Kontakt:

e.mail: otmuchow24@gmail.com

Wortal Otmuchowskie zabytki i osobliwości